Akademik Personel

 

Prof. Dr. Cemil ÇETİNKAYA

Tel: 0312 202 87 79

e-posta: ccetin@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Burhanettin İNEM

Tel: 0312 202 87 64 

e-posta: binem@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Adem KURT

Tel:0312 202 87 78

e-posta: ademkurt@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Halil ARIK

Tel: 0312 202 87 88

e-posta: harik@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. A. Tamer ÖZDEMİR

Tel: 0312 202 87 55

e-posta: tozdemir@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ

Tel:0312 202 87 58 

e-posta: stekeli@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ

Tel: 0312 202 87 66 

e-posta: yusufoz@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Ramazan ÇITAK

Tel: 0312 202 87 65

e-posta: citak@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN

Tel: 0312 202 87 59

e-posta: mehmeter@gazi.edu.tr

 

Prof.Dr. Behçet GÜLENÇ

Tel: 0312 202 87 80

e-posta: behcetg@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Ahmet DURGUTLU

Tel: 0312 202 87 67

e-posta: durgutlu@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Ahmet GÜRAL

Tel: 0312 202 87 60 

e-posta: agural@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Hakan ATEŞ

Tel: 0312 202 87 82

e-posta: hates@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Ferhat GÜL

Tel: 0312 202 88 01

e-posta: fgul@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Kadir KOCATEPE

Tel: 0312 202 88 02 

e-posta: kadirk@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Bülent BOSTAN

Tel: 0312 202 88 05

e-posta: bostan@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Hanifi ÇİNİCİ

Tel: 0312 202 87 69

e-posta: hcinici@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Hasan HASIRCI

Tel: 0312 202 88 10 

e-posta: hasirci@gazi.edu.tr

 

Doç. Dr. Uğur GÖKMEN

Tel: 0312 202 37 01

e-posta:ugurgokmen@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Necati YALÇIN

Tel: 0312 202 88 08

e-posta: neyalcin@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ARABACI

Tel: 0312 202 87 84

e-posta: uarabaci@gazi.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun FINDIK

Tel: 0312 202 87 83

e-posta: tayfunfindik@gazi.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KILIÇLI 

Tel: 0312 202 87 61

e-posta: vkilicli@gazi.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Kunt TÜZÜNALP 

Tel: 0312 202 88 04 

e-posta: tuzunalp@gazi.edu.tr

 

  Dr. Öğr. Üyesi Melika ÖZER 

Tel: 0312 202 88 12

e-posta: mcerah@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meryem POLAT GÖNÜLLÜ 

Tel: 0312 202 87 62

e-posta: meryempolat@gazi.edu.tr

 

Öğr. Gör. Ömer ŞAHİN

Tel: 0312 202 87 96

e-posta: osahin@gazi.edu.tr

 

Öğr. Gör. Gözde ALTUNTAŞ

Tel:0312 202 88 30

e posta: gozdealtuntas@gazi.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Damla Dilara ÇAKIL

 

Tel:0312 202 87 29

e posta: damladilaracakil@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Tolga YILMAZ

Tel: 0312 202 87 95

e-posta: tolgayilmaz@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Ahmet Merih HIRPA

Tel: 0312 202 87 95

e-posta: merihhirpa@gazi.edu.tr

Arş. Gör. İrem Burcu ALGAN

Tel: 0312 202 87 99

e-posta: irembalgan@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Burak NALÇACI

Tel: 0312 202 87 70

e-posta: buraknalcaci@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Sevda ALBAYRAK

Tel: 0312 202 87 77

e-posta: sevdatas@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Fahrettin KILIÇ

Tel: 0312 202 87 74

e-posta: fahrettinkilic@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Uğur ÖZDEMİR

Tel:

e posta:uozdemir@gazi.edu.tr

  Arş. Gör. Görkem KIRMIZI

Tel: 0312 202 87 74

e-posta: gorkemkirmizi@gazi.edu.tr