STAJ BİLGİLERİ

STAJ TAKVİMİ

Bu takvimle, yönergenin temel amacı doğrultusunda  stajda etkinliğin ve birlikteliğin sağlanması amaçlanmıştır.

1. Öğrenciler, fakülte dışında yapacakları stajlar için   Staj/ İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu'nu (FORM- 1 -STAJ İŞYERİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE KABUL FORMU) doldurup, seçtikleri iş yerine başvuracaklardır. Stajı İşyeri tarafından kabul edilen öğrenciler ayrıca,  İşyeri Tanıtım Formu'nu (FORM-2)  işyerine onaylatacaklardır.  Stajı işyeri tarafından kabul edilen öğrencinin Staj/İşyeri Eğitiim Başvuru ve Kabul Formu'nun  1 (bir) nüshası (FORM -1) ve Staj Usul ve Esasları  iş yerinde kalacaktır.

2. Başvurulan iş yerinden gönderilen veya getirilen;   

a) Staj / İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu (FORM- 1 -STAJ İŞYERİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE KABUL FORMU)

b) İşyeri Tanıtım Formu (FORM-2 İŞYERİ TANITIM FORMU)   

c) Öğrenci tarafından doldurulup onaylanan Öğrenci Tanıtım Formu (FORM-3)

d) Öğrenci tarafından doldurulup onaylanan Sigorta Taahütname (FORM-4)

e) Staj Komisyonu başkanlığına verilecek Dilekçe'ye (FORM-5) eklenerek

Mayıs ayının üçüncü haftası mesai bitimine kadar ilgili bölümlerin   “STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA” teslim edilecektir.

3.   Staj komisyonunca başvurusu uygun bulunan öğrenciler, staj defterini ve Staj Sicil Fişleri'ni (FORM-6, FORM-7) doldurulduktan sonra gerekli onayların yapılabilmesi için HAZİRAN AYI'nın birinci haftası mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine teslim edecceklerdir. 

4. Onaylanan staj defteri HAZİRAN AYI'nın ikinci haftası mesai bitimine kadar bölüm sekreterliklerinden alınacaktır. 

5. Fakülte dışında yapılan stajlari çin hazırlanan staj defteri ile staj sicil fişlerinin bölüm başkanlıklarına teslimini en geç EKİM AYI'nın birinci haftası mesai bitimine kadardır. 

6. Zamanında evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin o dönem stajı kabul edilemez. 

7. Sonuçlar en geç 15 gün içerisinde bölüm internet sayfasında ya da staj duyuru panosunda ilan edilecektir. 

8. Sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılan itirazlar incelemeye alınır. Bu süreden sonra itirazlar dikkate alınmaz.

9. Stajını  40 iş günü olarak tamamlayan öğrencilerin listesi Bölüm Başkanlığınca Dekanlığa gönderilir ve Bölüm Panosundan ilan edilir.

10. Staj/İşyeri Eğitim ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (FORM-8) öğrenci ve işyeri tarafından doldurularak, staj ücreti yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte staj bitim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde SGK pirim giriş yapılan Fakülte ile ilgili birimine teslim edilecektir. 

Not : Yukarıda belirtilmiş olan formlar Staj Defterinin ekler kısmında yer almaktadır. 

STAJ DEFTERİ

Staj raporlarının tutulmasında staj defteri formatı kullanılacaktır. Staj defterini indirmek için tıklayınız.