Duyurular
10 Haziran 2020 13:48

Gazi Üniversitesi’nin 04.06.2020 tarih ve 07 sayılı Senato kararı gereği öğrencilerimiz aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yaz stajı yapabileceklerdir.

1. Öğrencilerimiz, Yaz Stajlarını Bölüm Staj Komisyonlarının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapabileceklerdir.

2. Yaz Stajı yapmak isteyen öğrencilerimiz bölümlerinin belirleyecekleri formatta rıza beyanlarını Bölüm Başkanlığına sunacaklardır.

3. Başvurular dijital ortamda Bölüm Başkanlıklarına yapılacaktır.

4. Yoğunlaştırılmış yaz öğretiminde ders almak zorunda olmayanlar 22.06.2020 tarihi itibariyle, yoğunlaştırılmış yaz öğretiminde ders alanlar 27.07.2020 tarihi itibariyle yaz stajına başlayabileceklerdir.

 

DEKANLIK