Verimlilik Toplantıları - 7
29 Ocak 2021 16:58

 

Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen ve üniversite içerisindeki etkileşim ve iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen Verimlilik Toplantılarının yedincisi Rektörümüz Prof. Dr. Musa YILDIZ’ın katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenmiştir. Toplantıya rektörümüz Prof. Dr. Musa YILDIZ’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR, Prof. Dr. Bekir BULUÇ, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları katılmışlardır.

Toplantını açılış konuşmasında Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ, “üniversitemizde kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılmasının en önemli unsurlarından birinin mutlu ve huzurlu bir iş ortamının tesis edilmesi olduğu düşüncesinden hareketle gönüller yapmaya talip olduklarını ifade etmişlerdir. Akreditasyona da çok önem verdiklerini ifade eden rektörümüz, birimlerin akreditasyonunun sağlanması yönünde gerekli destekleri vereceklerini belirtmişlerdir. ” Rektörümüzün konuşmasının ardından Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR söz alarak, üniversitemizde devam eden kalite çalışmaları ve verimliliğin artırılması yönündeki gayretlerinden ve Bilimsel Araştırma Projeleri yönergesindeki değişikliklerden bahsetmişlerdir.

Toplantı birim yöneticilerinin önerilerinin alınması ve sorularının cevaplandırılması ile son bulmuştur.