Uzaktan Eğitim

Bölüm ders programları Normal Dönem baz alınarak web sayfalarında ilan edilmektedir. Öğrenciler GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ne göre ders almaları gerekmektedir. Ders seçiminde aşağıdaki hususların dikkate alınması önem arzetmektedir.

  1. Öğrenci ders kayıtları dönemi içerisinde ders almalarını tamamlaması gerekmektedir
  2. Ders seçiminde öncelikle alt sınıflardan kalan derslerin alınması zorunlu olup, daha sonra normal dönem derslerini seçecektir.
  3. Öğrencilerin yönetmelikte belirtilen azami kredinin üzerinde ders seçmesi mümkün değildir.
  4. Uzaktan eğitim programı normal dönem ders programına göre hazırlanacağından ve Pandemi döneminde de çevrimiçi derslere katılım zorunlu olduğundan öğrencinin ders programında derslerini çakıştırmaması gerekmektedir.
  5. Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin öğrenci onaylarını yapmaları gerekmektedir.
  6. İşyeri eğitimi veya staj dersleri işletmelerde yüz yüze eğitim şeklinde yürütülecek olup bu dersler ile birlikte başka ders alınmasına müsaade edilmeyecektir.
  7. Akademik takvimde belirtilen zaman diliminde öğrenciler danışmanları ile iletişime geçerek ders kayıtlarının onaylanmasını sağlamalıdırlar.
  8. Öğrenci Ders Ekleme bırakma döneminde Danışmanının onayı ile ders ekleme-bırakma işlemini gerçekleştirebilecektir.

Üniversitemizde yürütülen Eğitim Öğretim faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiye ve desteğe ihtiyaç duymanız halinde Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasından faydalanabilirsiniz. 

Uzaktan eğitim dersleri Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Uzaktan eğitim planlaması ve teknik altyapısı "Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM)"  tarafından yürütülmektedir.