Personel - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Personel
Büro Sorumlusu
Cemal KARAPINAR
Tlf : 202 34 64 Dahili: 23464
E-posta Web Sayfa
Memur
Hatice TANRIKULU
Tlf : 202 34 29 Dahili: 23429
E-Posta Web Sayfa
 Memur
 Serdar ÇERÇİ
 Tlf : 202 34 79  Dahili : 23479
 E-Posta Web Sayfa
 • Genel, İç ve Dış Yazışmalar
 • Görevlendirme Yazışmaları
 • Rektörlük Gelen-Giden Yazışmalar
 • Görev, İzin ve Vekaletler
 • Fakültemiz Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kuruluna Evrak Tanzimi
 • Bölüm Başkanlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Seçimi İşlemleri
 • Fakülte Yayın Atama ve Kriter Komisyonu Raporları
 • İstatistikler
 • Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üye Seçimleri
 • Fakültemiz Akademik Kadro Talepleri
 • Fakültemiz Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararları
 • Akademik Personel Görev Süre Uzatımları
 • Terfi Yazışmaları
 • Yıllık Sicil Raporları
 • Akademik Personel Alım Sınavı
 • Yıllık İzinler
 • Akademik Kadrolara ve Unvanlara Atama Yazışmaları
 • Görevlendirilmeler
 • Dosyalama ve Arşiv İşlemleri
 • İlişik Kesme İşlemleri
 • Evrak Kayıt İşlemleri
 • Fiili Hizmet Puantaj ve Yıpranma İşlemleri
 • Soruşturma İşlemleri
 • Mal Bildirimi
 • Hizmet Belgesi
 • İntibak İşlemleri
 • Askerlik İşlemleri
 • Ücretsiz İzinler
 • İzin, Rapor ve Görevler
 • Doçentlik Bilim Sınavı
 • Bilirkişi Talepleri
 • İdari Personel Talepleri
 • Doçentlik Unvanı Yazışmaları
 • İdari Personel Atama Yazışmaları
 • Akademik İdari Görevler
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yazışmaları
 • Hizmet Birleştirilmesi