Duyurular

Arasınav, Final, uygulamaları derslere ait işleyişle ilgili tüm açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz:

 
  1. Pandemi Dönemi dolayısıyla Üniversitemiz Akademik Takvimi güncellenmiş ve Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmıştır. Akademik Takvim pandemi sürecine bağlı olarak yeniden güncellenebilecektir.
  2. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda Ara Sınavlar; ödev, rapor, proje vb. dönem içi çalışmalarla değerlendirilecektir.
  3. Güncellenmiş Akademik Takvimde 2019-2020 Bahar Yarıyılında pandemi dolayısıyla yapılamayan dersler için yoğunlaştırılmış Yaz Öğretimi planlanmıştır. Yaz Öğretiminde sadece 2019-2020 Bahar Yarıyılında Uzaktan Öğretimle yapılamayan dersler açılacaktır. Güncellenmiş Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ayrıca bir Yaz Okulu açılmayacaktır. Bununla birlikte, 2019-2020 Güz Yarıyılında ders kaydı yaptırmış, devam zorunluluğunu almış ancak başarısız (FF ve FD) olmuş öğrenciler ile Bahar yarıyılında ders kaydını yaptırmış ve başarısız (FF ve FD) olmuş öğrencilere başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavı hakkı tanınmış ve sınav tarihleri Akademik Takvimde gösterilmiştir.
  4. Önlisans ve lisans programlarında; öğretmenlik uygulaması, işyeri eğitimi, eczane stajı ve Üniversite dışı yürütülen diğer meslekî eğitim uygulamalı dersler, programların almış oldukları kararlar doğrultusunda idari birimlerin de bilgisi dâhilinde dijital imkânlarla sürdürülebilecektir.
  5. Pandemi dolayısıyla önlisans ve lisansta 2, lisansüstü programlarda 3 hafta ara verilen eğitim öğretimin tamamlanması için uzaktan öğretim süreci Akademik Takvimde bütün programlarda 7 Haziran’a kadar uzatılmıştır. Lisansüstü programlarda kalan 1 haftalık eksik dersler, ikili bir Akademik Takvim oluşmaması için, dönem içerisine, öncelikle hafta sonlarına yayılacak ve dersin öğretim elemanı tarafından planlanarak tamamlanacaktır.
  6. Lisansüstü tez savunmalarının "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşuluna riayetle Microsoft Teams üzerinden yapılmasına,

         TİK, TÖK ve Dönem Projeleri süreçleri için;

TİK raporlarının tesliminin pandemi dönemi nedeniyle Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmasına,

TÖK ve Dönem Projeleri sınavlarının yapılıp yapılmamasının Enstitülere bırakılmasına; yapılması durumunda "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşuluna riayetle Microsoft Teams üzerinden yapılmasına,

Teze Hazırlık ve Tez Çalışması derslerinin pandemi süresi boyunca danışman tarafından dijital imkânlar üzerinden sürdürülmesine karar verilmiştir.

  1. Lisansüstü programlarda öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için istenen yayın veya bildiri vb. şartlarının pandemi dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla öğrencinin pandemi dönemi öncesinde kongre veya sempozyumlara müracaatının bulunması, kabul almış olduğunun belgelenmesi ve özeti ile müracaatı halinde yayın şartını sağlamış sayılması karara bağlanmıştır.
  2. Savunma sonrası tez teslimleri, ilgili Enstitülerin Yönetim Kurullarında alacakları karar doğrultusunda yapılacaktır.

Öğrencilerimize, idarî ve akademik personelimize önemle duyurulur.