Öğrenci İşleri - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Öğrenci İşleri
Büro Sorumlusu
Gülten DURAN
Tlf : 202 34 59 Dahili: 23459
E-posta Web Sayfa
Memur
Ahmet ÖZDEMİR
Tlf : 202 8988 Dahili: 28988
E-Posta Web Sayfa
Memur
Suna Uğur KAVUN
Tlf : 202 3460 Dahili:23460
E-Posta Web Sayfa
Memur
Suat KARASUBAŞI
Tlf: 202 3461  
   
 • Öğrenci Dilekçe kabul ve cevaplanması
 • Bölüm Yazışmaları
 • Birimler Arası yazışmalar
 • Dış Yazışmalar
 • Mezuniyet Töreni Hazırlıkları
 • Yaz Okulu İşlemleri
 • Öğrenci Belgesi verilmesi
 • Not Dökümanı verilmesi
 • Diploma Eski öğrenci çıkış
 • Mezun lise diploması
 • Ders alma formu
 • Kimlik
 • Not listeleri
 • Paso dağıtımı
 • Her öğretim yılı başında ÖSS ile gelen yeni kayıt olan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması
 • Her öğretim yılı başında dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması.
 • DGS ile gelen öğrencilerin intibak işlemlerinin yapılması.
 • İntibak işlemlerine göre ders kayıt işlemlerinin yapılması.
 • DGS yoluyla gelip üçüncü sınıfa intibakı yapılacak öğrencilerin durumlarının incelenerek üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilerin yönetim kuruluna hazırlanması ve kararın öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilmesi.
 • ÖSS ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması.
 • İlgili bölüm başkanlıklarına muafiyet taleplerinin gönderilmesi.
 • Gelen sonuçların yönetime hazırlanması ve alınan kararın öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilmesi
 • Soruşturma dosyasının hazırlanması
 • Raportör İşlemleri
 • Disiplin Kuruluna Hazırlanması
 • Sonucun Duyurulması
 • Kendi İsteğiyle, Kayıt ve Harçtan İlişik Kesmelerin yapılması İşlemleri
 • Başarı Bursu
 • Yemek kartı
 • Türk Eğitim Vakfı
 • Erasmus
 • Work And Travel