Neden Teknoloji Fakültesi

NEDEN TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Teknoloji Fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran en temel özellik uygulama ağırlıklı bir eğitim vermeleridir. Teorik derslerin yanında hemen hemen her dersin uygulama kısmı da mevcuttur. Bu sebeple; uygulama yeteneği yüksek veya geliştirmek isteyen, uygulamalı çalışmalara yatkın, proje ve takım odaklı çalışmalardan hoşlanan öğrenci adaylarının daha çok tercih edebileceği bir fakültedir. Teknoloji Fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri ise; 40 günlük yaz stajına ilaveten yapılan işyeri eğitimidir. Fakültemizde bütün mühendislik programlarında son sınıfın 7. veya 8. yarıyılında dört ay boyunca işyeri eğitimi yapılmakta olup öğrencilerimiz stajyer mühendis olarak bu işletmelerde eğitim görmektedirler.

Bu bağlamda Teknoloji Fakülteleri;

  • Alanında teoriyi iyi bilen ve teoriyi uygulayabilen
  • Disiplinler arası çalışabilen 
  • Bilgisini laboratuvar da ölçerek öğrenen sahada uygulayarak pekiştiren
  • Teknolojik ürün yaratmak amacıyla donanımlı akademik bilgisini uygulamaya dökebilen
  • Hayatın problemlerine uygulanabilir/sürdürülebilir çözümler üretebilen
  • Sürdürülebilir fikirleri uygulamaya yansıtan
  • Bilimi ürüne dönüştüren, araştırma, innovasyon, ticarileşme sorumluluğunu üstlenen

mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.