Misyon-Vizyon

Misyonumuz:

Fakültemizin en önemli misyonlarından biri, endüstri ile bağları güçlü, özellikle uygulama yeteneği yüksek, üretimde etkin mühendisler yetiştirmektir. Bunun için, yüksek teknolojik  donanıma sahip, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda planlama ve tasarım yapmakla birlikte, bizzat işin başında, işi üstlenen ve yürüten nitelikte mühendisler yetiştirmek temel hedeftir.

Fakültemiz, alanında öncü olan; yapıcı ve üretici faaliyetleriyle toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üreten; evrensel ve etik değerler ışığında, çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri ile saygın ve tercih edilen bir fakültedir.

Vizyonumuz:

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetimizin temel özellikleri doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ölçekte teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine sahip, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühendisleri yetiştiren bir fakülte olmaktır.