Misyon-Vizyon

Misyon

Alanındaki uygulamaya yönelik mühendislik kavramlarını, fikirlerini ve verilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek, analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, bilimsel verilere dayalı çözümler geliştirecek öğretim  araştırma etkinliklerinde bulunmaktır.

Tasarım,  projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olan, yapılmış olan projeleri okuma, geliştirme, uygulama, denetleme ve kontrolörlük yapabilen, alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilen, sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilen, mesleğindeki  uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil ile çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım, donanım bilgisine sahip olan, özgüveni tam, kültür birikimi yüksek ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Fakültemiz alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uyma bilincine sahip olan girişimci rekabetçi yönetici ve sosyal bireyler yetiştirmeyi temel eğitim felsefesi olarak benimsemiştir.

Vizyon

Teknoloji Fakültesi Avrupa’ya uyum sağlamış müfredatıyla alanında nitelikli mezunlar yetiştirecek ülkenin ilk ve önde gelen kuruluşu olmaya ve mesleki alanlarda liderliğe ulaşma gayretlerini sürdürerek bağlı olduğu Gazi Üniversitesi için imkanlar sağlamaya devam edecektir.

Bu bağlamda vizyonumuz, geleceğin katılımcı paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip ve mesleki açıdan yetkin bireyleri yetiştiren, uluslar arası düzeyde tanınan, araştırmacı kimliği ön plana çıkan yenilikçi, sürekli gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını gösteren, aktif öğrenmeyi ilke edinmiş ülke içerisindeki her türlü gelişim sürecinde önderlik rolü üstlenen, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği yapabilen ve yaşam boyu öğrenim yollarını bilen bireyler yetiştiren bir fakülte olmaktır.