Mevzuat

Yönetmelikler

Eğitim-Öğretime İlişkin Yönetmelikler

Gazi Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

♦ Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

♦ Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları  Ulusal Öğrenci  Konseyi Yönetmeliği

♦ Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

♦ Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine  Devamları Hakkında Yönetmelik

♦ Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya  Meslek Yüksekokullarına İntinakları Hakkında Yönetmelik 

Akademik ve İdari Yükseltmeye ilişkin Yönetmelikler

Teşkilata İlişkin Yönetmelikler

♦ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

♦ Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

♦ Gazi Üniversitesi Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

Eğitim-Öğretime İlişkin Yönergeler

Akademik ve İdari Yükseltmeye ilişkin Yönergeler

♦ Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
♦ Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme Ve Atanma Kriterleri Yönergesi
♦ Gazi Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi 
♦ Gazi Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasında                       Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge 
♦ Gazi Üniversitesi İdari Personel Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Yönergesi

Teşkilata İlişkin Yönergeler

♦ Gazi Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
♦ Gazi Üniversitesi Teknopark Yönergesi

♦ Program Açma-Kapatma, Müfredat Oluşturma Ve Güncelleme Yönergesi 

♦ Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi

♦ Akademik  Danışmanlık Yönergesi 

♦ Bilimsel ve Sanatsal Etkinlik Düzenleme Yönergesi

 

Usul ve Esaslar

  •  
  •  
  •