BÖLÜMLERE GÖRE PROTOKOL İMZALANAN KURUM VE İŞYERLERİ>>

BÖLÜM İŞYERİ KOMİSYONLARI>>

G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÖNERGE-PROTOKOL- FORMLAR

İŞYERİ EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

2017-İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ

2017-İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

FORM-1 KABUL FORMU 

FORM-2 TAAHHÜTNAME

FORM-3 İZLEME FORMU    

FORM-4 DEĞERLENDİRME FORMU  

FORM-5 ZAMAN CETVELİ    

FORM-6 RAPOR FORMU  

FORM-7   (İŞYERİ EĞİTİMİ GENEL BİLGİLERİ)

FORM-8    (İŞYERİ EĞİTİMİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME)

İŞYERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİ ANKETİ

İŞYERİ EĞİTİMİ İŞYERİ ANKETİ

İŞYERİ EĞİTİMİ İZLEYİCİ ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ