İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği Bölümü

 

Endüstride imalatın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bir çok makina parçası talaş kaldırılarak veya talaş kaldırmadan takım tezgahlarında şekillendirilip mamul hale getirilmektedir. Makina imalat sektöründe tasarım ve imalat aşamalarında takım tezgahları ile imalat teknolojileri, CAD (Computer Aided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Computer Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli İmalat) ve CNC (Computer Numerical Control-Bilgisayarlı Sayısal Denetim) sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Makina imalat sektöründe çalışan birçok işyerinde, imalat alanında mesleki tecrübesi olan; CAD, CAM ve CNC gibi modern teknolojileri iyi bir şekilde problem çözümünde kullanabilen teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Teknoloji Fakülteleri, Türkiye’ nin uygulaması iyi olan mühendis ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Endüstrinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, sanayicilerin teorisi iyi olan mühendislere ihtiyacının yanında uygulaması iyi olan mühendislere de ihtiyaçları bulunduğu görülmektedir. Teknoloji Fakültelerinden mezun olan mühendisler alanı ile ilgili klasik ve modern sistemlerin çoğunu fakültede uygulamalı olarak öğrenmesi nedeni ile  işyerinde öğrenmek için zaman kaybetmeyecektir.

Teknoloji Fakültemiz İmalat Mühendisliği Bölümünde imalat teknolojileri, klasik takım tezgahlarını içeren uygulama laboratuarları ile CAD, CAM, CNC ve diğer laboratuarlarda uygulamalı olarak öğretilmektedir. İmalat Mühendisliği Bölümünde matematik, statik, dinamik, makina elemanları, cisimlerin dayanımı, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilerek ülkemiz imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uygulaması iyi imalat mühendisleri yetiştirilecektir.

Öğrencilerimiz, İmalat Mühendisliği Bölümünde bulunan uygulama laboratuarlarındaki imalat sistemleri ve tezgahlarda uygulamalı eğitim alacakları; klasik ve modern imalat teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenecekleri için, mezun olduktan sonra sektörde göreve başladıklarında, kısa sürede iş yeri üretimine uyum sağlayabilecek ve çalıştığı firmada kısa bir sürede sorumluluk alabilecektir.

İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olanlara İMALAT MÜHENDİSİ unvanı verilecektir. Ülkemizin yıllık ihracat kalemlerine bakıldığında, %40 oranının üzerinde makina imalat ve otomotiv yan sanayisi ürünlerinin imalatının yer aldığı görülmektedir. Çeşitli alanlarda endüstriyel imalat yapan firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı imalat ürünlerinin üretim aşamalarında, lisans mezunu Tasarım, İmalat ve Kalıp esaslı eğitim almış insan kaynağının son derece etkili olduğu, hem üretimin kalitesinde, hem de verimliliğin artmasında bu kaynağın niteliğinin önemli roller üstlendiği görülmektedir.

Ülkemizde Makina İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısının fazla olması ve birçok firmanın tasarım, imalat ve seri üretime dayalı ürün ve üretim sürecine sahip olması; İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olacakların sektör tarafından kısa sürede istihdam edileceğinin önemli bir göstergesi sayılmıştır. Ülkemizde uzun yıllardır süregelen benzetme veya aynısını yapma mantığının yerini; yenilikçi, daha farklı ve daha iyi nasıl üretebilirim, nasıl rekabet edebilirim mantığına bıraktığı ve uluslar arası rekabet gücünü arttıran firmalarımızın sayısında gözlenen artış devam ettiği sürece, tasarım, imalat ve kalıp alanında lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim almış nitelikli işgücüne ihtiyacın artarak devam edeceği öngörülmüştür.

Mezunlarımızın imalat sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmaların Tasarım ve İmalat birimlerinde aşağıdaki pozisyonlarda mühendis olarak çalışabilmesi öngörülmektedir:

 

 • İmalat Müdürü, İmalat Yöneticisi, İmalat Mühendisi,
 • Tasarım Müdürü, Tasarım Yöneticisi, Tasarım Mühendisi,
 • Kalıphane Müdürü, Kesme ve Hacim Kalıp Tasarımcısı, Kalıphane Yöneticisi, Kalıp Tasarım ve İmalat Mühendisi,
 • CAD uzmanı, CAM uzmanı, CNC tezgahlardan sorumlu programcı,
 • Otomasyon sektöründe sistem tasarımcısı, vb.

 

İmalat Mühendisliği lisans programının güçlü yönleri şunlardır:

 • Deneyimli akademik kadro,
 • Uygulamalı mühendislik eğitimi,
 • Laboratuar ve takım tezgahları fiziki alan kapasitesi,
 • Klasik ve modern imalat tezgah parkı (CNC torna ve freze tezgahları),
 • Uygulamalı CAD, CAM, CNC eğitimi,
 • Ölçme, test ve deney laboratuarları zenginliği ve donanım yeterliliği.

 

Bir öğrencinin İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmesi için 184 saat ders almış (157 kredi veya 240 AKTS kredisi tamamlamış) olması gerekir. Programdan mezun olunabilmesi için 72 işgünü Endüstri Stajı uygulaması öngörülmüştür. Endüstri stajı, ilk iki yarıyılın tamamlanmasından sonraki yaz dönemlerinde 72 işgünü tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Bu staja ilave olarak tüm program öğrencileri bölüm eğitimine uygun olarak, Yedinci Yarıyıl süresince, protokol imzalanan işyerlerinde İŞYERİ EĞİTİMİ dersini almakla yükümlüdür.

 

Laboratuarlar

Bölümümüzde lisans eğitiminde ve lisansüstü araştırmalarda kullanılan 17 adet laboratuar bulunmaktadır. İstenen laboratuar adına tıklanarak laboratuar resimlerine ulaşılabilir.

 

1. CAD Laboratuarı-1, A-224

2. CAD Laboratuarı-2, A-120

3. CAD Laboratuarı-3, B-205

4. CNC Laboratuarı (20 Bilgisayar, 3 CNC tezgah)

5. CAM Laboratuarı (20 Bilgisayar, 2 CNC tezgah)

6. CNC AR-GE Laboratuarı (5 CNC Tezgah)

7.Hidrolik Laboratuarı

8. Pnömatik Laboratuarı

9. Taşlama Uygulama Laboratuarı

10. Freze Uygulama Laboratuarı

11. Temel İşlemler ve Kalıp Uygulama Laboratuarı

12. Torna Uygulama Laboratuarı

13. Üretim Laboratuarı

14. Genel Bilgisayar Laboratuarı (2 Adet)

15. Ölçme Laboratuarı

16. Sac Metal Kalıp Uygulama Laboratuarı

17. Plastik Kalıp Uygulama Laboratuarı