Hizmet Standartları

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Hizmet Standartları

SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Genel Evrak
Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması
Sürekli Yapılıyor
2
Gelen Evrak
Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s.
2 Hafta
3
Fakulte Kurulu
Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak
1 hafta
4
Fakülte Yönetim Kurulu
Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak
1 hafta
5
Fakülte Displin Kurulu
Soruşturma Yazıları, Raporlar, Karar Tatanağı, 
Soruşturma Tutanağı,
1 ay
6
Fakülte Yayın Komisyonu
Talep Yazısı Formu, CD, Kitap Özeti, Yayın 
Komisyonu Raporu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1 ay
7
Fakülte İdari Yönetim Kadrosu 
Görevlendirilmeleriyle İlgili İşlemler
Bölüm Başkanı, ABD Başkanı ve Fakülte Kurul 
üyelerinin görev süreleri işlemleri
1 gün
8
Bütçe Çalışmaları
Resmi Yazı ve Bütçe Formları (Ödenek cetveli ve 
Bütçe gelir ve gider fişleri)
1 Ay (Temmuz ayı)
9
Akademik Personelin Bilirkişi 
Olarak Görevlendirilmelerine İlişkin İşlemler
Bilirkişi Talep Yazıları, Bilirkişi 
Raporları ve Yazışmaları
15 gün
10
Akademik ve İdari Personel Maaşları
Bordro ve Ekleri
10 gün
11
SSK Olarak Görev Yapanları Maaş İşlemleri
Bordro ve Ekleri
3 gün
12
Ek Ders Ödeneklerinin Hazırlanması
Ek ders yükü beyan formu, Puantaj Çizelgesi,Görevli 
İzinli Bilgi Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
3 gün
13
Maaş Bordrosu
Kişi Beyanı
10 Dakika
14
Emekli Kesenekleri ve SSK Primlerinin 
İnternet Üzerinden Gönderilmesi
Kişilerin Aylık Emekli Keseneklerini Gösteren 
onaylı Program Çıktıları ve SSK E-Bildirgeleri
4 gün
15
Atama, İşten Ayrılma, İzin
Dilekçe, İşe Giriş veya Çıkış Belgeleri,
Rektörlük Oluru
1 gün
16
Yurtiçi ve Yurtdışı Dövizli 
Maaş İşlemleri
Bordro ve Ekleri
2 gün
17
Geriye Dönük Ödeme İşlemleri 
(Borç veya Alacak)
Yıllık veya Aylık Ücret Dökümü
10 gün
18
Hizmet Değerlendirmesi
Hizmet Döküm Belgesi, Rektörlük Oluru
3 gün
19
Terfi İşlemleri
Rektörlük Oluru
20 Dakika
20
Konferans Salonu Kullanım Talebi
Randevu alınması, Genel sekreterlik izin formu
Etkinliğin 
düzenlendiği tarih
21
Kadrolu ve Tam zamanlı 
çalıştığına dair belge
Kişi dilekçesi
1 gün
22
Arşiv Düzenlenmesi
Gelen ve Giden Evrakların Saklanması
Sürekli Yapılıyor
23
Akademik Personel Görevlendirme 
ve izinli sayılma
Dilekçe, Görevlendirme Formu, Anabilim Dalı ve 
Bölüm Başkanlığı Yazıları, Davet ve kabul 
Yazıları, Bildiri Özeti.
1 hafta
24
Akademik Personel Görev Süresi Uzatma
Görev Süresi Uzatma Formu, Anabilim Dalı 
ve Bölüm Başkanlığı Görüşü Yazısı
1 hafta
25
Akademik Personelin Ders 
Görevlendirmelerine İlişkin İşlemler
Bölümün Talep Yazısı, Bölüm Kurul Kararı
2-3 hafta
26
Akademik Personel Kadro İlanı Talebi
Akademik Personel Talep Formları, Anabilim 
Dalı ve Bölüm Başkanlığı Talep yazısı
İlan Süreçleri
27
Öğretim Elemanı Başvurularının Alımı
İlanda Belirtilen Belgeler
15 gün
28
Öğretim Elemanı Başvuru Ön değerlendirme
İlanda Belirtilen Belgeler
1 hafta
29
Öğretim Elemanı Başvuru Sonuçlandırılması
Giriş Sınavı Jüri Tutanağı, İlgili Bölüm 
Başkanlığı Yazısı,Sonuç İlanı, Kazanan Adayların 
Müracaat Belgelerini İçeren Dosya.
1 hafta
30
Öğretim Elemanı Atama
Atama İçin İstenen Belgeler, Fakülte Yönetim 
Kurulu Kararı
15 gün