Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tarihçesi

1935 yılından itibaren sanat okullarının yurt genelinde yayılmaya başlaması ve sayılarının artması ile bu okullarda meslek dersleri verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple 1937-1938 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara 1. Erkek Sanat Okulu binasında (Ulus da) Tesviye, Demir ve Marangoz " bölümlerini ihtiva eden üç yıllık "Erkek Meslek Öğretmen Okulu" açılarak bugünkü ismiyle "Teknik Öğretmen" yetiştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu bölümlere 1941-1942 yılında "Elektrik" bölümü katılmıştır. 1942-1943 yılında ise okulumuz bugünkü binalarına taşınmıştır. 1945-1946 yılında mevcut bölümlere Motor, Model, Döküm, Dülger, Duvarcı, Taşçı, 1946-1947 yılında Kalorifer ve Sıhhi Tesisat,1947-1948 yılında Radyo bölümleri ilave edilmiştir. 1948-1949 yılında okulun adı Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu adını alırken, 1971-1972 yılında Makina Ressamlığı bölümü açılmış ve nihayet 1976-1977 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulu adını alarak Meslek Liseleri ve dengi okullarda meslek derslerini verebilecek Teknik Öğretmen yetiştiren dört yıllık eğitim-öğretim veren kurum olmuştur.

1982 yılında 2809 sayılı Kanunla kurulan Gazi Üniversitesi'ne bağlanarak Teknik Eğitim Fakültesi adını alan Fakültemiz, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15612 sayılı kanunla TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ olarak yeniden yapılanmış ve mühendislik eğitimi veren bir fakülteye dönüşmüştür. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği bölümleri açılmış olup bu bölümlere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümleri katılmıştır. Son olarak, 2013 yılında açılan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümüyle, Fakültemizde toplamda 9 mühendislik eğitimi veren bölüm bulunmaktadır. Ayrıca, 5 Ocak 2012 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlere, yüksek lisans ve doktora programları açma hakkı da verilmiştir.