Fakültemiz Hakkında

 

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi kapatılmış, aynı tarih ve sayı ile Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği olmak üzere altı bölümle eğitim öğretime başlamış olan fakültemiz 2012-2013 eğitim,öğretim yılında ise Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine öğrenci almıştır. 2013-14 Öğretim Yılında ise Endüstriyel Tasarım Mühendisliğine öğrenci almaya başlamıştır.

Akademik Yapı: 

BÖLÜM PROF. DOÇ. Dr.Öğr.Üyesi DOÇ. ÜNVANLI YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. (13/b-4) ARŞ. GRV. Öğr.Gör. TOPLAM Kadrolu Toplam Öğrenci Sayısı Öğr. Üyesi'ne Düşen Öğrenci Arş. Grv.'ne Düşen Öğrenci
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği 9 4     1 2   16 15 156 10,4 78,0
Bilgisayar Mühendisliği 5 3 2 3 2 6   21 19 480 25,3 80,0
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 17 3 2 2 1 8   33 32 615 19,2 76,9
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 5 3 2   2 5   17 15 390 26,0 78,0
Enerji Sistemleri Mühendisliği 7 2   2   6   17 17 441 25,9 73,5
İmalat Mühendisliği 10 7 5 1 1 10 1 35 34 574 16,9 57,4
İnşaat Mühendisliği 7 5 4   1 8   25 24 596 24,8 74,5
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 16   7 1   6 2 32 32 553 17,3 92,2
Otomotiv Mühendisliği 5 5       6 1 17 17 511 30,1 85,2
Dekanlık         1     1        
TOPLAM 81 32 22 9 9 47 4 214 205 4316 21,1 91,8

 

İdari Personel:

İDARİ PERSONEL
Unvanı Sayı
Fakülte Sekreteri 1
Yüksekokul Sek 1
Şube Md. 1
Mühendis 3
Şef 6
Bilgisayar İşletmeni 19
VHKİ 8
Tekniker 6
Teknisyen 19
Memur 6
Teknisyen Yardımcısı 4
Hizmetli 7
TOPLAM 81

 

Eğitim Süresi: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ne bağlı bölümlerde eğitim ve öğretim süresi 8 yarıyıldır(4 yıl). Dört yılık eğitim öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Eğitim dili Türkçe'dir. Fakültemiz mühendislik bölümleri öğrencileri, endüstri staj uygulamasının yanında, 7. veya 8. yarıyıllarda işyeri eğitimi alır. Çift anadal ve yandal imkanları vardır.

 Puan Türü :Fakültemiz Bölümlerine SAYISAL puan türü ile öğrenci alınmaktadır.