Fakültemiz Hakkında - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Fakültemiz Hakkında

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi kapatılmış, aynı tarih ve sayı ile Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği olmak üzere altı bölümle eğitim öğretime başlamış olan fakültemiz 2012-2013 eğitim,öğretim yılında ise Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine öğrenci almıştır. 2013-14 Öğretim Yılında ise Endüstriyel Tasarım Mühendisliğine öğrenci almaya başlamıştır.

Akademik Yapı: Fakültemiz Bölümlerinde 78 Profesör, 38 Doçent, 31 Doktor Öğretim Üyesi, 17 Öğretim Görevlisi, ve 46 Araştırma Görevlisi  olmak üzere 210  akademik personel bulunmaktadır.

İdari Personel:Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin bölüm ve birimlerinde Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Sınıfı olmak üzere 78 idari personel görev yapmaktadır.

Eğitim Süresi: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ne bağlı bölümlerde eğitim ve öğretim süresi 8 yarıyıldır(4 yıl). Dört yılık eğitim öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Eğitim dili Türkçe'dir. Fakültemiz mühendislik bölümleri öğrencileri, endüstri staj uygulamasının yanında, 7. veya 8. yarıyıllarda işyeri eğitimi alır. Çift anadal ve yandal imkanları vardır.

 Puan Türü :Fakültemiz Bölümlerine SAYISAL puan türü ile öğrenci alınmaktadır.