FAKÜLTE YÖNETİMİNİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi