FAKÜLTE SEKRETERLİK MAKAMINDA GÖREV DEĞİŞİMİ - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi