Fakülte Sekreterliği - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Fakülte Sekreterliği
Fakülte Sekreteri : Yakup AKYILDIZ
Telefon: +90 (312) 202 34 03
   
  • Fakültemiz yönetim birimlerinin, düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması
  • Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemlerinin belirlenmesi
  • Yukarıda adı geçen kurulların raportörlüklerinin yapılması
  • Kurullarda alınan kararların ilgili birimlere iletilmesi
  • Resmi belgelere (geçici mezuniyet belgeleri, yüksek lisans ve doktora geçici mezuniyet belgeleri, ÜDS, KPDS, LES sınav sonuç belgeleri, nüfus cüzdanı vb.)  aslı gibidir onaylarının yıapılması
  • Duyurusu yapılacak olan afişlerin onaylanması
  • Fakültemiz idari personeline ait hasta kayıtları, günlük ve yıllık izin formlarının  onaylanması
  • Fakültemiz birimlerinden (Personel İşleri Müdürlüğü, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Teorik Öğretim Bürosu, Öğrenci ve Not İşleri Müdürlüğü ve satın alma birimi ) gelen resmi yazışmaların kontrolü takibi ve ilgili birimlere dağıtımlarının yapılması
  • Fakültemiz birim ve bölümlerinden gelen bakım - onarım ile ilgili taleplerin ilgili birimlere iletilmesi ve takibi
  • Fakültemize kurum içi ve kurum dışından gelen resmi dilekçe yazı ve evrakların Dekanlık makamına sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması