FAKÜLTE MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Duyurular

Fakültemiz ders müfredatları 2018-2019 Güz Döneminden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Buna göre öğrencilerimizin ders seçimleri esnasında dikkatli olması gereken hususlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1.    Ders seçimlerinizi yapmadan önce bölüm sayfasında yayımlanan yeni müfredatları ve ders denkliklerini inceleyiniz. Müfredat değişikliği ile ilgili sorularınız için danışmanınızla ve bölümünüzle irtibata geçiniz.

2.    Öğrencilerin danışman onaylarını danışmanlarıyla birlikte yapması gerekmektedir.

3.    4 yıllık Lisans programından mezuniyet için gerekli AKTS kredisi 240 olmak zorundadır.

4.    Yapılan müfredat değişikliği nedeniyle tekrarlı dersler (öğrencinin daha önce alıp başarısız olduğu) ders alma ekranına önceden atanmayacaktır. Ders alma işlemleri sırasında öncelikli olarak  öğrenci daha önceki dönemlerde başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri  almak zorundadır. Bu dersler farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersler alınmalıdır. 

5.    Öğrenciler danışmanlarının onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece 1(bir) dersi bir kez erteleyebilir. 

6.    Öğrenciye özel yeni karne oluşturma çalışmaları Öğrenci İşleri tarafından sürdürülmektedir. Bu nedenle karnenizde sorumlu olduğunuz dersler güncel değil eski haliyle görülebilir. Bu çalışma tamamlandığında öğrenciler güncel karnelerinden sorumlu oldukları dersleri görebileceklerdir.

7.    Dersler zorunlu, teknik seçmeli  ve alan dışı seçmeli olarak dönemlere göre ayrılmıştır. Müfredatta bu derslerin alınacağı dönemler belirtilmiştir.

8.    Tüm öğrenciler yabancı dil derslerini (ENG 101, ENG102, ENG 201 ve ENG 202) öğrenci bilgi sisteminde kendi bölümlerinden seçecekler.

       9.    Öğrenciler,  3. ve 4. sınıfta açılan İngilizce dersleri yerine en az İngilizce derslerin AKTS’si kadar seçmeli ders alacaklardır.

    10.     İşyeri eğitimine gidecek öğrenciler müfredat değişikliğinden kaynaklanan sorunlarını 202 87 01 nolu numaraya bildirebilirler.