STAJ TAKVİMİ

STAJI TAKVİMİ

Bu takvimle, yönergenin temel amacı doğrultusunda  stajda etkinliğin ve birlikteliğin sağlanması amaçlanmıştır.

  1. Öğrenciler, fakülte dışında yapacakları stajlar için  STAJ KABUL FORMLARI-(FORM 1-A VE B) doldurup, seçtikleri iş yerine başvuracaklardır.

Stajı İşyeri tarafından kabul edilen öğrenciler ayrıca,   İŞYERİ TANITIM FORMU (FORM- 6) işyerine onaylatacaklardır.

Stajı işyeri tarafından kabul edilen öğrencinin STAJ KABUL FORMU’nun 1 (bir) nüshası (Form-1a) ve STAJ YÖNERGESİ iş yerinde kalacaktır.

 

  1. Başvurulan iş yerinden gönderilen veya getirilen;

Staj Komisyonu Başkanlığına verilcek dilekçeye (FORM-2) eklenerek;'

MAYIS AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI

mesai bitimine kadar ilgili Bölümlerin “STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA” teslim edilecektir.

 

3.   Staj komisyonunca başvurusu uygun bulunan öğrenciler,

doldurduktan sonra gerekli onayların yapılması için;

HAZİRAN AYININ BİRİNCİ HAFTASI,

mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir.

 

4.   Onaylanan staj defterleri,

HAZİRAN AYININ İKİNCİ HAFTASI,

     mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğinden alınacaktır.

 

5.   Bütünlemeye dersi kalmayan öğrenciler final sınavları bittimi ile Güz Yarıyılı başlangıcı aralığında stajını yapılabilir.

 

6.  Fakülte dışında yapılan stajlar için hazırlanan staj defterleri ile staj sicil fişlerinin bölüm sekreterliğine en geç teslim tarihi:

EKİM AYININ BİRİNCİ HAFTASI,

      mesai bitimine kadardır.

 

  1. Zamanında evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin o dönem stajı kabul edilemez
  2. Sonuçlar en geç 15 gün sonra internet veya staj duyuru panosunda ilan edilecektir.
  3. Sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılan itirazlar incelemeye alınır. Bu süreden sonra itirazlar dikkate alınmaz.
  4. Stajını en az 60 iş günü olarak tamamlayan öğrencilerin listesi Bölüm Başkanlığınca Dekanlığa gönderilir ve Bölüm Panosundan ilan edilir.