Duyurular

Ders başarı notunun hesaplanmasında dönem başında dersin öğretim elemanı tarafından verilmiş olan yüzde oranlarına göre hesaplanacak dönem içi çalışmalarının (ara sınav, ödev, uygulama, kısa sınav vb.) yıl içi başarıya oranı %60, finalin başarıya oranı ise %40 olarak hesaplanacaktır. Dönem içi çalışmalarında ara sınav (vize) haricinde bir değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notunun %60’ ı alınacaktır.

Duyurulur

 

DEKANLIK