Dekanımızdan

 

Sevgili Gençler;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında kurulan Gazi Üniversitesinin en köklü ve tarihi fakültelerinden biri olan Teknoloji Fakültesi ilk olarak 1937 yılında ‘Erkek Meslek Öğretmen Okulu’ ismi ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Uzun yıllar değişik isimlerle Türk Milli Eğitim Sistemine mesleki ve teknik eğitim alanında hizmet ettikten sonra,  Fakültemiz 2009 yılında mühendislik eğitimi vermek üzere yeniden yapılandırılmış ve Teknoloji Fakültesi adını almıştır. Fakültemiz, yeni bir mühendislik fakültesi olmasına rağmen 1937 yılından bugüne sahip olduğu teknik eğitim deneyimi, bilgi birikimi, teknik altyapısı ve en önemlisi deneyimli ve nitelikli insan gücü ile diğer Teknoloji Fakülteleri arasında her zaman ilk sırada yer almış ve en çok tercih edilen fakültelerden biri olmuştur.  Mezunlarımız özel sektör ve kamu kurumlarınca özellikle tercih edilmekte olup neredeyse hiçbir istihdam problemi yaşanmamaktadır.

Fakültemizin en önemli kuruluş amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu endüstri ile bağları güçlü, bilim ve teknoloji üretebilen, yüksek teorik bilgi ve özellikle uygulama becerisine sahip, dünyanın her yerinde mesleklerini başarıyla icra edebilecek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak, üstün vasıflı mühendisler yetiştirmek ve bu şekilde ülkemizin kalkınmasını sağlamaktır. Ayrıca, planlama ve tasarım yapmakla birlikte, bizzat işin başında sahada işi üstlenen ve yürüten nitelikte mühendisler yetiştirmek de Fakültemizin temel hedefidir. Fakültemizde, öğrencileri iyi bir birey olarak yetiştirecek, köklü geleneğini ve kültürünü koruyacak, kendine olan güveni artıracak, en güncel teorik bilgilerle birlikte uygulama becerisi kazandıracak, girişimcilik ruhunu ortaya çıkaracak ve bilişim teknolojilerindeki en son yenilikleri kullanmayı öğretecek bir eğitim sistemini uygulamaya çalışmaktayız. Uluslararası ortamlarda etkin rol üstlenebilecek mezunlar yetiştirmeyi de hedefleyen Fakültemiz, öğrencilerine işbirliği yaptığı birçok yurtdışı üniversiteleriyle değişim şansı vermekte ve buralara öğrenci göndermektedir. Fakültemiz ayrıca tüm bölümlerinde çift ana-dal yapma imkanı da sağlamakta olup iki farklı diploma verebilmektedir.

Teknoloji Fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran en temel özelliklerden biri uygulama ağırlıklı ve endüstri odaklı bir eğitim vermeleridir. Müfredatımızda teorik derslerin yanında hemen hemen her dersin uygulama kısmı da mevcuttur. Bu sebeple Teknoloji Fakülteleri, özellikle uygulamalı çalışmalara yatkın, proje ve takım odaklı çalışmalardan hoşlanan, disiplinler arası çalışmaları seven öğrenci adaylarının daha çok tercih ettiği bir fakültedir. Teknoloji Fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran özelliklerden bir diğeri ise; yaz stajına ilaveten tam bir yarıyıl alanları ile ilgili kurum-kuruluş ve işletmelerde yapılan işyeri eğitimidir. 7+1 sistemi olarak ta isimlendirilen bu uygulama Yüksek Öğretim Kurumu tarafından ülkemizde ilk defa Teknoloji Fakültelerinde uygulanmış ve başarılı olunmuştur. Fakültemizde bütün mühendislik programlarında son sınıfın 7. veya 8. yarıyılında 14 hafta boyunca işyeri eğitimi yapılmakta olup öğrencilerimiz stajyer mühendis olarak işletmelerde eğitim görmektedir. Bu şekilde öğrencilerimiz eğitimleri süresince öğrendikleri bilgi ve deneyimleri uygulayarak pekiştirmekte, iş hayatına başlamadan önce çok önemli deneyimler kazanmakta ve mezuniyetleri sonrası muhtemel ortaya çıkabilecek birçok problemi önceden yaşamaktadır.

Bugün Fakültemiz, mühendislik eğitimine farklı bir yaklaşım getiren, teorik ve uygulama yönünden mühendislik problemlerine çözüm üreten, endüstrinin beklentilerine cevap verebilen, analitik düşünme becerisine sahip, geleceği şekillendirecek yeni nesil mühendisler yetiştiren çizgisi ile eğitim ve öğretim hayatına tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle aramıza yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, yeni mezunlarımıza da bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum. Gazili olmanın bir ayrıcalık olduğunu tüm yaşantınız boyunca dolu dolu hissetmeniz ve yaşamanız dileğiyle.

 

Saygılarımla

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ

DEKAN