Dekanımızdan

Adını ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan Gazi Üniversitesinin mesleki ve teknik alandaki sembolü olan Teknoloji Fakültesi, teorik ve uygulama yönünden mühendislik problemlerine çözüm üreten, endüstrinin beklentilerine cevap verebilecek yetenekte bilimsel olarak güçlü, analitik düşünme becerisine sahip mühendisler yetiştiren, köklü geleneğini ve kültürünü koruyan çizgisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Bilim ve teknoloji alanında dünyadaki gelişmeler donanımlı insan gücünün merkezinde odaklanmaktadır. Bugün ülkemizde özellikle savunma sanayinde yerli yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesinde yer alacak donanımlı mühendislere olan ihtiyaç göz ardı edilemez. Endüstri devrimi ile bilimin tüm alanlarındaki gelişmelerin ivmelendiği son yıllarda Mühendislik kavramına farklı bir bakış açısı getiren Teknoloji Fakülteleri, hem yeni ve özel mühendislik programlarını ortaya çıkarmış hem de bir mühendisten olan beklentiyi değiştirmiştir. Teknoloji Fakülteleri bu iki beklentiyi de karşılamak üzere mühendislik müfredat programları hazırlamış ve mezunlarına kazandırdığı yüksek uygulama becerisi ile farklı bir nitelik ortaya koymuştur.

2018-2019 Eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz yeni müfredat programımız ve eğitim öğretim materyallerinin iyileştirilmesi çalışmaları ve modern uygulama laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi ile hedeflediğimiz uluslararası akredite programlara sahip olma hedefine oldukça yaklaşmış durumdayız. Ayrıca yabancı dile verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak akıllı sınıflarda uygulama eğitimi yaptırarak öğrencilerimize uluslararası yeterlilikler çerçevesinde en az bir yabancı dil becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından (MTOK) gelen öğrencilere uyguladığımız Bilimsel Hazırlık Programını 2019/2020 eğitim öğretim yılı itibariyle kaldırmış bulunuyoruz. MTOK kontenjanından Fakültemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerde doğrudan 1. Sınıfa kayıt yaptırabileceklerdir. Bu uygulama MTOK’ta öğrenim gören öğrencilerin temel bilimlerde aldıkları derslerin arttırılması ve mühendislik programına girme şartı olan sıralama içerisinde yer almalarından dolayı başlatılmıştır.

Fakültemizde uygulanan bir dönem işyeri eğitimi programı ile staj uygulamalarına ilaveten öğrencilerimizin uygulama becerisini artırmalarına fırsat tanınmaktadır. Alanında tanınmış, ülkemizin lokomotifi olmuş bir çok endüstri firması ile yaptığımız protokollerle öğrencilerimizin bir dönemlerini geçirerek alacakları işyeri eğitim becerilerinden maksimum yararlanmalarını sağlamaktayız.

Gazi Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde yer alması sebebiyle sosyal imkanlar çerçevesinde öğrencilerimizin bir sorun yaşamayacağı düşüncesiyle Fakültemizde faaliyet gösteren ve her alanda çalışmalar düzenleyen öğrenci toplulukları faaliyetlerinin bir program çerçevesinde düzenlenmesine önem vermekteyiz.

Üniversitemizin sloganı olan “Gazili olmak ayrıcalıktır” sözünü yaşayarak hissedeceğiniz sağlıklı, başarılı eğitim öğretim hayatı temenni ediyorum.

Dekan  Prof. Dr. Süleyman TEKELİ