Çift Anadal, Yandal, Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çift  Ana Dal Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 12/09/2019 Tarih Ve 2019/105 Sayılı Karar Değişikliği)

Yatay Geçiş Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 05/07/2018 Tarih Ve 18/69 Sayılı Kararı.)

Yandal Programı  Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 26/10/2017 Tarih Ve 17/145 Sayılı  Kararı.)

Önlisans Ve Lisans Kredi Transferi Ve İntibak İşlemleri Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 01/03/2018 Tarih Ve 18/23 Sayılı Kararı.)