BUILDING & GEOTERMAL ENERGY
14 Nisan 2017 05:50

“Binalar ve Jeotermal Enerji” konulu konferansta özellikle “CO2 emisyonlarının Isı Pompası İntegresi ile azaltılması” teması üzerinde durulmuştur. “Energiewende” ve emisyon azalımı özellikle ısı alanında önemli yer tutmaktadır. Enerji yönetimi, verimlilik ve yenilenebilir enerji “Energiewende” kavramının ana araçları olarak düşünülebilir.

Burada ısı pompası olarak ele aldığımız jeotermal enerji uygulaması bu araçlarda olumlu anlamda belirgin farklılıklar sağlamaktadır. Konferans içeriğinde ayrıca 1889 yılında yapılmış MFH binasındaki ısı pompası uygulamasına da değinilmiştir.

DEKANLIK