Duyurular

Gazi Üniversitesi akademik kadrosunda çalışan nitelikli öğretim üyesi olma hedefi taşıyan Araştırma Görevlilerimizin eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için “Verimlilik Toplantıları” düzenlenecektir.  Bu toplantıların amacı Araştırma Görevlilerimizin mesleki gelişimini ve üretkenliğinin artırılmasıdır.

Her akademik birime özel düzenlenecek toplantılarda üniversitemizin araştırma faaliyetleri, proje destekleri, sanayi işbirlikleri, girişimcilik ve ticarileşme konularında araştırma görevlilerimizin aktif katılımının sağlanması için politika ve tedbirler paylaşılacaktır.

Akademik gelişim toplantıları her birimde önceden belirlenen programa göre tüm araştırma görevlilerimizin etkin katılımı ile verimli şekilde yürütülecektir. Bu kapsamda Fen Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlilerimizle 2 Nisan 2021 tarihinde saat 9:30’da çevrim içi verimlilik toplantısı düzenlenecektir.

Toplantıya katılım adresleri e-posta ile Araştırma Görevlilerine bildirilecektir.