Duyurular

Sevgili Öğrenciler,

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca 29.07.2020 tarihinde hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ndeki tavsiyeler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2021 tarih ve E.30984 sayılı “Yeni Korona Virüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı ile Gazi Üniversitesi Senatosunun 17.02.2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararı da dikkate alınarak 18.02.2021 tarihinde Fakülte Kurulumuzda

  1. Fakültemiz tüm akademik birimlerindeki teorik ve uygulamalı derslerin Üniversitemizce sağlanan teknik imkânlarla ve pandemi şartlarına uygun şekilde uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemi ile yapılması,
  2. Staj, iş yeri eğitimi, vb. uygulamalı ders ve faaliyetlerin, Küresel Salgın sürecinde gerekli korunma tedbirleri alınarak, uygun yöntemlerle ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde planlanması,
  3. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
  4. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağı göz önünde bulundurularak, ortaya çıkacak yeni gelişmeler doğrultusunda kararların alınması,
  5. Fakültemizdeki ara sınavlar ve dönem sonu sınavların aksi bir durum söz konusu olmadığı taktirde ders öğretim elemanların belirleyeceği makul bir yöntem ile çevrimiçi/online olarak yapılması,

kararları alınmıştır;