Duyurular

 

Merkezi yerleştirme puanıyla (Ek Madde-1 kapsamında) Fakültemiz Bölümlerine  kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi için Yönetim Kurulu Kararı ve  Kazananların Listesi

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde Fakültemiz Öğrenci İşlerinde yapılacaktır.  Kayıt için öğrencilerin şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Şahsen müracaat edemeyecek öğrenciler, noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptırılabilirler.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

FAKÜLTE

KESİN KAYIT TARİHİ

  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 BAŞLANGIÇ

 BİTİŞ

 Tarih: 11/09/2017

Saat:  09:00

 Tarih: 12/09/2017

Saat:  17:00

 

* Kayıt tarihinde müracaat etmeyen adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Kayıt kabul dilekçesi

2- YGS/LYS sonuç belgesi

3- 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri de kabul edilecektir.)

4- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1994 yılı ve öncesi doğum tarihli erkek öğrencilerden istenecek olup e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)

5- Kayıtlı bulunulan üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı ile bu karta bağlı diğer kartlar

6- 6 adet fotoğraf. 

Kayıt için istenilen belgelerin yeni tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.

Öğrenciler, kayıttan sonra tüm işlemlerini (ogris.gazi.edu.tr) adresinden takip edebilirler.

Bilimsel Hazırlık Sınıfına intibakı yapılan öğrencilerin  sınavı  12 Eylül 2017 günü, Fakültemiz B-blok dersliklerinde saat 10.00’da; yapılacaktır.

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Teknoloji fakültesine merkezi yerleştirme puanıyla (Ek Madde-1 kapsamında) kayıt hakkı kazandım.

Halen kayıtlı bulunduğum üniversitemden kaydımın silinmesi ve öğrenci dosyamın istenmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

Adres:                                                                                               Tarih:                                                         Adı Soyadı:              İmza:

 

 

 

 

 

 

Başvuru ve kayıt esnasında sunduğum bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde kaydımın silinmesini kabul ediyorum.