Duyurular

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölmü Sınavi-Sonucu

İmalat Mühendisliği Bölümü Sınav Sonucu

İnşaat Mühendisliği Bölümü Sınav Sonucu

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü  Sınav Sonucu

 

13.12.2017 tarihli ilan sonucu atamaya hak kazananlardan istenilen Belgeler.

1-Sağlık Raporu  (Tam Teşekkülü Hastaneden)

2-Adli Sicil Belgesi

3-İkametgâh

4-Öğrenime İlişkin diploma, öğrenci belgesi ve aslı ya da noter onaylı sureti

5-4 adet Resim

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  ( Form için Tıklayınız) http://personel.gazi.edu.tr/posts/view/title/diger-formlar-187632?siteUri=personel

Not: Belgeler 15 gün içerisinde Teknoloji Fakültesi Personel İşleri birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.